Chương trình đào tạo 2 năm

Học kỳ 18 tháng

01

Trong 18 tháng của chương trình MBA-MCI, học viên sẽ được đào tạo những môn học về các kỹ năng quản lý, kỹ năng thương thuyết vv...
(*) Lộ trình 18 tháng chưa bao gồm 6 tháng luận văn cuối cùng.

Luận văn

02

Học viên được yêu cầu hoàn thành luận văn trong vòng 6 tháng cuối của chương trình đào tạo.
Học viên có thể lựa chọn hoàn thành luận văn tại Việt Nam hoặc chuyển tiếp sang Thuỵ Sỹ theo chương trình (chi phí tự túc)

Tốt nghiệp

03

Sau khi hoàn tất các môn học và luận văn tốt nghiệp. Học viên chính thức được công nhận là Thạc Sĩ và được cấp bằng chứng chỉ tốt nghiệp chương trình MBA-MCI tiêu chuẩn giáo dục Thuỵ Sỹ

TOP