KHÓA HỌC LEADING TO MBA 2017

tu duy sang tao bai pr 2 mba mci 1496744286Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản liên quan đến Quản trị – Kinh tế,  kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong môi trường học thuật và môi trường làm việc chuyên nghiệp. Đây là tiền đề cho việc học MBA và phát triển sự nghiệp trong tương lai.

Bạn đã sẵn sàng bứt phá để dẫn đầu nền kinh tế 4.0?

Bạn đã sẵn sàng bứt phá để dẫn đầu nền kinh tế 4.0?

hinh dai dienĐổi mới sáng tạo (innovation) là việc tạo ra và ứng dụng thành tựu kỹ thuật – công nghệ, giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa. Kết quả của đổi mới là sản phẩm hoặc dịch vụ mới mang lại lợi ích cho khách hàng. Được khách hàng chấp nhận và mua. Từ đó tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp.

INNOVATION – PASSPORT TO ECONOMY 4.0

INNOVATION – PASSPORT TO ECONOMY 4.0

4.0We are entering the era of the 4.0 industrial revolution. This nomenclature implies that we already had some revolutions or at least distinct phases of improvements. But what makes the current change big and unique?