Kỷ niệm 10 năm MCI

I don’t want to work as an engineer forever? I have  start-up ideas but I don’t know where to start? I don’t want to be an engineer anymore. Now what? How can I get a promotion? Career change advice? Join us: “How MBA in innovation advances career path for Engineers” to find the answers. Time: 18:00 19/10/2017 Location: Trung

INFO DAY FOR MBA-MCI CANDIDATES

  You are in a transformation of enhancing your business or/and career path to the greater development? The best Innovative MBA program (MBA-MCI) in Consulting Management, Entrepreneurship & Innovation from Switzerland will be a good match for you. The MBA-MCI Info Day for MBA Candidate is your perfect opportunity to explore: Course information, including entry

1-1 Consulting

Chương trình MBA của University of Applied Science and Arts Northwestern Switzerland (top 5 trường hàng đầu Thụy Sỹ) chuyên ngành Tư vấn Quản lý Quốc tế nhận hồ sơ xét tuyển. Theo chương trình, học viên có thể chọn học tất cả các môn tại Việt Nam (24 tháng); hoặc chọn học giai đoạn 1 tại VN và

Kỹ sư khởi nghiệp, tìm vốn ở đâu? Bạn là kỹ sư? Bạn đang có một ý tưởng khởi nghiệp? Bạn đang có một sản phẩm có thể bán ra thị trường? Bạn vẫn còn loay hoay chưa biết tìm nguồn vốn cho ý tưởng, sản phẩm của mình ở đâu? Hãy đăng ký tham